Besiktning - Bäst information om Besiktning


Okulär besiktning

Okulär besiktning

En Okulär Besiktning innebär besiktning enbart med hjälp av synen utan några andra tekniska hjälpmedel som stegar, fuktmätare mm. I juridiska termer benämns okulär besiktning med Laga syn
Okulär besiktning görs av främst bostäder, villor eller fastigheter men kan göras även på all annan fysisk egendom. Syftet med en okulär besiktning är att upptäcka fel, skador eller brister av olika art.

Den okulära besiktningen eller laga synen skall utföras av oberoende besiktningsmän där fel och brister ska föras ned i protokoll. I bland vill mäklare eller säljare ta in en besiktningsman och denna kommer då inte vara opartisk i längden så en rekommendation till alla köpare är att själva välja besiktningsman. Riktiga besiktningsmän kan efter en okulär besiktning även ge en uppskattning av vad en åtgärd av felet kan kosta.