Besiktning - Bäst information om Besiktning


Besiktning av en entreprenad

Besiktning av en entreprenad

Entreprenadbesiktning är en besiktning genom att du anlitar en både juridiskt och tekniskt skicklig besiktningsman som hjälper dig att säkerställa att du fått det du har beställt. En entreprenadbesiktning kan vara flera former av besiktningar som förbesiktning, slutbesiktning, besiktning av garantiåtagande som eker under en entreprenad. Besiktningarna kan ske vid valfritt tillfälle under byggandet eller ombyggnationen som t.ex. innan, under eller när bygget är slutfört.
Besiktningsmannen kan biståmed att tydliggöra regler och avtalet samt kontrollerar genomfört arbete. Vid entreprenadbesiktning är det alltid det skriftliga avtalet som besiktningen avser att kontrollera.

Entreprenadbesiktning beställs oftast av bygg-, fastighets eller bostadsföretag.