Besiktning - Bäst information om all form av Besiktning t.ex. av bilen eller av husbesiktning


Besiktning

Det finns många olika typer av besiktningar som man kan behöva ha utförd ibland.

Bilbesiktning är den vanligaste typen av besiktning som görs regelbundet är alla bilar och tyngre fordon.

Besiktningsman är en person som gör eller har rätt att utför besiktningar men vid besiktning av hus finns det inga tvingande krav på den som kallar sig besiktningsman.

Överlåtelsebesiktning innebär att fastigheten besiktigas så att både köpare och säljare ska känna till i vilket skicka fastigheten är i. Detta är samma sak som husbesiktning.

OVK-besiktning betyder Obligatorisk VentilationsKontroll och infördes 1991 efter ett antal larmrapporter gällande skolor och andra hyreshus.

Energibesiktning kan spara mycket stora belopp över tiden och skapar samtidigt ett trevligare inomhusklimat.

Besiktning av hus då man köper ett nytt hus är kanske ekonomiskt den viktigaste typen av besiktning som man gör under hela livet. Detta kallas formellt överlåtelsebesiktning.

Radonbesiktning bör göras om huset är av blåbetong eller står inom ett uranrikt område.

Renovering av skorsten kan man bli tvungen till efter en besiktning av skorstenen om man inte vill ha eldningsförbud.

Fastighetsbesiktning är samma sak som överlåtelsebesiktning och husbesiktning.

Villabesiktning är liktydigt med överlåtelsebesiktning.

Entreprenadbesiktning är en form av besiktning som görs innan, under eller efter ett bygge.

Jordabalksbesiktning är den juridiska definitionen på en överlåtelsebesiktning

Okulär besiktning innebär att man endast undersöker föremålet eller egendomen med synen.

SFRO-besiktning görs på hemmabyggda fordon som t.ex. bilar eller motorcyklar

Företagsbesiktning är något alla gör innan de köper upp ett företag i syfte att förstå företaget mer ingående och granska bokföringen.